Aktuellt våren 2017

  • 16 mars Årsmöte & föreläsning "Klimatet och naturen" av prof. Mats Björklund, inst.f.ekologi och genetik, Zooekologi Läs mer


Uppsala universitet och Sveriges lantbruksuniversitet  personalförening

Akademiska Sällskapet är en gemensam personalförening för Uppsalas båda universitet och den är därmed förmodligen unik i sitt slag. För närvarande har Sällskapet ca 350 medlemmar. Föreningen grundades 1943.

Sällskapet erbjuder ett antal programpunkter per år, i huvudsak inriktade på

  • studiebesök på universitetens olika institutioner, företag, myndigheter samt muséer.
  • promenader i universitetens parker och trädgårdar
  • teaterresor främst till Stockholm och föreställningarna där.
  • två årliga fester: försommarfesten på nationaldagen den 6 juni samt en höstkväll då något internationellt tema får prägla maten och musiken.
  • Även studiebesök utanför universiteten förekommer, beroende på vad som kan vara aktuellt. Föreningen lägger betoningen på ”sällskap”, inte ”akademisk”.