Aktuellt våren 2018

  • 1 mars Årsmöte 17.00 Ångströmlaboratoriumet. Läs mer
  • Segerstedtshuset -  Guidad tur. 5 februari Läs mer
  • 12 maj Teaterkonsert "Taube Today" Uppsala Stadsteater Läs mer
  • 15 maj Kunskapsträdgård - studiebesök Läs mer
  • Musicum - Försommarfest 6 juni


Uppsala universitet och Sveriges lantbruksuniversitet  personalförening

Akademiska Sällskapet är en gemensam personalförening för Uppsalas båda universitet och den är därmed förmodligen unik i sitt slag. För närvarande har Sällskapet ca 350 medlemmar. Föreningen grundades 1943.

Sällskapet erbjuder ett antal programpunkter per år, i huvudsak inriktade på

  • studiebesök på universitetens olika institutioner, företag, myndigheter samt muséer.
  • promenader i universitetens parker och trädgårdar
  • teaterresor främst till Stockholm och föreställningarna där.
  • två årliga fester: försommarfesten på nationaldagen den 6 juni samt en höstkväll då något internationellt tema får prägla maten och musiken.
  • Även studiebesök utanför universiteten förekommer, beroende på vad som kan vara aktuellt. Föreningen lägger betoningen på ”sällskap”, inte ”akademisk”.