Aktuellt hösten 2018

  • 4 okt inbjuds medlemmar i Akademiska sällskapet till ett föredrag om släktforskning. Läs mer
  • 23 nov Firar Akademiska Sällskapets 75 årsjubileum. Temat är mat och musik på 40-talet.


Uppsala universitet och Sveriges lantbruksuniversitet  personalförening

Akademiska Sällskapet är en gemensam personalförening för Uppsalas båda universitet och den är därmed förmodligen unik i sitt slag. För närvarande har Sällskapet ca 350 medlemmar. Föreningen grundades 1943.

Sällskapet erbjuder ett antal programpunkter per år, i huvudsak inriktade på

  • studiebesök på universitetens olika institutioner, företag, myndigheter samt muséer.
  • promenader i universitetens parker och trädgårdar
  • teaterresor främst till Stockholm och föreställningarna där.
  • två årliga fester: försommarfesten på nationaldagen den 6 juni samt en höstkväll då något internationellt tema får prägla maten och musiken.
  • Även studiebesök utanför universiteten förekommer, beroende på vad som kan vara aktuellt. Föreningen lägger betoningen på ”sällskap”, inte ”akademisk”.

  

Släktforskning

Föredrag om släktforskning

torsdagen den 4 oktober 2018 kl. 19:00

Ångströmlaboratoriet sal 2001

SLU loggaSLU:s historia

Lär känna SLU och dess muntlig historia, en plats som har tusenåriga anor och en viktig

marknad och handelsplats under vikingatiden - Läs mer här