Program för Akademiska Sällskapet

Aktuellt våren 2019

  • 8 februari Evergreens jazz, ragtime och lite tango Läs mer
  • Mars 2019 Årsmöte, föredrag av Irene Molina, kulturgeografiska inst. Läs mer
  • 5 april Inbjudan till Musikalen Big Fish, Uppsala stadsteater Läs mer
  • Maj 2019 Eventuellt studiebesök på SLU
  • 6 juni 2019 Försommarfest