Medlemskap

Nya medlemmar från alla personalkategorier är varmt välkomna!

Du anmäler dig som medlem genom att betala in 150 kr på Akademiska Sällskapets postgiro: 27 90 94-7.

Ange namn, adress samt eventuellt e-postadress.

Årsavgiften för 2019 är 150:- per medlem enligt årsmötets beslut. Avgiften vill vi att Du  betalar in senast den 24 april, på Akademiska Sällskapets postgiro: 27 90 94-7. Uppdatera gärna din e-postadress samtidigt med inbetalningen. Inbjudningar till kommande evenemang kommer att skickas till din angivna e-postadress därför är det mycket viktigt att den stämmer.

 

Kallelse/inbjudan till Sällskapets aktiviteter sker per epost.

Ytterligare information kan fås genom att kontakta styrelsen. Klicka på styrelse!


Varmt välkommen som medlem!

Med de bästa hälsningar från styrelsen.