Verksamhetsberättelse Akademiska sällskapet 2017

VERKSAMHETSBERÄTTELSE AKADEMISKA SÄLLSKAPET 2017

Akademiska sällskapet omfattade vid årets slut 250 medlemmar och 4 hedersmedlemmar.

Styrelsen har under året haft 7 protokollförda sammanträden (inkl årsmötet och det konstituerande mötet). Akademiska sällskapets styrelse har haft följande sammansättning:

Ordförande: Taher Mazloomian                 UU, Inst f geovetenskaper

Vice ordförande: Carin Söderhäll              UU, Inst för biokemi o mikrobiologi

Sekreterare: Eva Enefjord                         UU, Inst f informatik och media

Skattmästare: Solveig Viring                     tidigare UU

Kjell Grip tidigare                                        Akademiska hus

Ruth Hvidberg                                            tidigare UU

Lena Lindskog                                            UU, Studentavdelningen

Ingrid Ringård                                             UU, Inst f teknikvetenskaper

Arne Roos                                                  tidigare UU

Marja Fahlander                                         UU, Inst f fysik o astronomi

Peter Lundström                                        UU, Inst för kemi

Renata Arovelius                                      SLU, Dokumentationsenheten

Fredrika von Sydow                                 SLU, Ledningskansliet


Revisorer: Anita Ljungström                     tidigare UU

Ulla-Britt Petersson                                   SLU, Centrum f biologisk mångfald

Revisorssuppleant: Inger Sjödal               tidigare UU

Valberedning: Marianne Heijkenskjöld,     tidigare UU.

Aktiviteter under 2017:

Teater Nysningen; Lekfullt efter Tjechovs humoristiska noveller, Uppsala Stadsteater, lördagen den 28 januari, 25 medlemmar deltog.

Glada Änkan, Operan i Stockholm, lördag den 12 mars, 50 medlemmar deltog.

Årsmötet ägde rum torsdagen den 16 mars i Ekmansalen, Evolutionsbiologiskt centrum EBC där 30 medlemmar deltog.

Efter årsmötet så fick vi lyssna till en föreläsning ”Klimatet och naturen”, av professor Mats Björklund, institutionen för ekologi och genetik, Zooekologi, UU.

Försommarfesten den 6 juni i restaurangen Mickes kök, Evolutionsbiologiskt centrum, EBC. Italiensk buffé serverades som uppskattades mycket av de 56 medlemmar som deltog. Efter maten dansade vi till 60-talsmusik med Magic II.

Guidning i Linnéträdgården, den 12 september, en mycket intressant och bra guidning, då 16 medlemmar deltog.

Operan Turandot på Folkoperan den 23 september, fick ställas in p g a för få anmälda.

Temafest, Persisk afton, fredagen den 17 november. En kväll med god hemlagad persisk mat och föredrag av Ashk Dahlén, docent i iranska språk vid institutionen för lingvistik och filologi. Han berättade om vinets historia i Persien, 41 medlemmar deltog.

Uppsala 5 februari 2018

Taher Mazloomian, ordförande                         Eva Enefjord, sekreterare

Carin Söderhäll, vice ordförande                      Solveig Viring, skattmästare

Kjell Grip                                                            Ruth Hvidberg

Lena Lindskog                                                   Arne Roos

Ingrid Ringård                                                    Marja Fahlander

Peter Lundström                                                Renata Arovelius

Fredrika von Sydow