Om Personalföreningen

Akademiska Sällskapet är en gemensam personalförening för Uppsalas båda universitet och den är därmed förmodligen unik i sitt slag. För närvarande har Sällskapet ca 350 medlemmar. Föreningen grundades 1943.

Enligt stadgarnas första paragraf är syftet att ”sammanföra de verksamma vid Uppsala universitet och SLU jämte familjemedlemmar till främjande av gemensamma intressen och stärkande av samhörighetskänslan.” Enligt andra paragrafen ”äger varje vid Uppsala universitet och SLU verksam person rätt att vinna inträde i Sällskapet.” Verksamheten är ideell och finansieras av medlemsavgiften om 150 kronor per person och år.

Sällskapet erbjuder ett antal programpunkter per år, i huvudsak inriktade på

 • studiebesök på universitetens olika institutioner, företag, myndigheter samt muséer med ett kortare föredrag och sedan rundvandring, som avslutas med något att äta
   
 • promenader i universitetens parker och trädgårdar.
   
 • teaterresor främst till Stockholm och föreställningarna där.
   
 • två årliga fester: försommarfesten på nationaldagen den 6 juni samt en höstkväll då något internationellt tema får prägla maten och musiken.
   
 • Även studiebesök utanför universiteten förekommer, beroende på vad som kan vara aktuellt. Föreningen lägger betoningen på ”sällskap”, inte ”akademisk”.

Nya medlemmar från alla personalkategorier är varmt välkomna!

Kontakt får man enklast genom e-postadressen Akademiska.Sallskapet@uadm.uu.se.

Mer information kan styrelseledamöterna ge – klicka på Styrelse!