Verksamhetsberättelse Akademiska sällskapet 2016

VERKSAMHETSBERÄTTELSE AKADEMISKA SÄLLSKAPET 2016

Akademiska sällskapet omfattade vid årets slut 250 medlemmar och 4 hedersmedlemmar.

Styrelsen har under året haft 7 protokollförda sammanträden (inkl årsmötet och det konstituerande mötet). Akademiska sällskapets styrelse har haft följande sammansättning:

Ordförande: Taher Mazloomian          UU, Inst f geovetenskaper

Vice ordförande: Carin Söderhäll        UU, Inst för biokemi o mikrobiologi

Sekreterare: Eva Enefjord                  UU, Inst f informatik och media

Skattmästare: Solveig Viring              tidigare UU    

Kjell Grip                                          tidigare Akademiska hus

Ruth Hvidberg                                   tidigare UU, Engelska institutione

Lena Lindskog                                   UU, Studentavdelningen

Roland Sigvald                                  SLU, Inst f ekologi

Ingrid Ringård                                   UU, Inst f teknikvetenskaper

Arne Roos                                         UU, Inst f teknikvetenskaper

Claes-Ingvar Lagerkvist                      tidigare UU, Inst f fysik o astronomi

Marja Fahlander                                 UU, Inst f fysik o astronomi

Peter Lundström                                UU, Inst för kemi

Vakan

Revisorer: Thomas Davidsson UU, Controller, avd för ekonomi och upphandling

Anna-Lena Herfindal                       SLU, NL-fakulteten

Revisorssuppleant: Inger Sjödal      UU, Inst f lärarutbildning

Valberedning: Marianne Heijkenskjöld, tidigare UU och Renata Arovelius, SLU

Aktiviteter under 2016:

En resa till Folkoperan lördagen den 13 februari, Carmen Moves, resan blev inställd p g a för få anmälda.

Årsmötet ägde rum onsdagen den 9 mars i Ulls hus, Ultuna . En kort information om Ulls hus gavs och efter årsmötet så höll Ulla Berglund, landskapsarkitekt, docent och lektor vid institutionen för stad och land, ett föredrag om ”Barnkartor i GIS – en metod att sätta bars erfarenheter på kartan”. Mat och dryck serverades och 33 medlemmar deltog.

Teater i Stockholm, Rampfeber på Dramaten den 17 april, då 50 medlemmar deltog.

Föredrag om ”Åska och blixtar” av Sven Israelsson, på Geocentrum, snittar och dryck serverades efter ett mycket intressant föredrag för 48 medlemmar.

Försommarfesten ägde rum måndagen den 6 juni i Musicum. En buffé serverades och sånger sjöngs, samt nyckelharpa spelades av Sture Hogmark under inledningen av festen, då 62 medlemmar deltog.

Föredrag om ”Uppsala Ekeby Keramik” den 20 september i fd Nymans verkstäder där Uppsala Industriminnesförening håller till. Medlemmarna fick ta med sig Ekeby keramik och få den tidsbestämd, 43 medlemmar deltog. Ost och kex samt dryck serverades efter fördraget.

En teaterresa till Dramaten den 2 oktober, ”Den goda viljan” av Ingmar Bergman, då

44 anmälda medlemmar deltog.

”Den goda människan i Sezuan” den 14 oktober på Uppsala Stadsteater, då deltog 

50 medlemmar.

Vinprovning av italienska viner under ledning av Ove Grip, evenemanget hölls tillsammans med Tekniska föreningen. Efter vinprovningen serverades en italiensk buffé, 53 medlemmar deltog.

”Spelman på taket” den 2 december på Uppsala Stadsteater, 49 medlemmar såg teatern.

Som regel har mellan 30 och 90 medlemmar deltagit i vart och ett av programmen. Medlemmarna har även i år haft möjlighet att vintersporta en vecka på Kungliga Skogs- och Lantbruksakademiens fjällegendom Enaforsholm mellan Åre och Storlien.

Uppsala 18 januari 2016

Taher Mazloomian, ordförande         Eva Enefjord, sekreterare

Carin Söderhäll, vice ordförande       Solveig Viring, skattmästare

Kjell Grip                                        Ruth Hvidberg

Lena Lindskog                                 Arne Roos

Roland Sigvald                                Ingrid Ringård

Claes-Ingvar Lagerkvist                   Marja Fahlander

Peter Lundström