Uppsala universitet och Sveriges lantbruksuniversitet  personalförening

Akademiska Sällskapet är en gemensam personalförening för Uppsalas båda universitet och den är därmed förmodligen unik i sitt slag. För närvarande har Sällskapet ca 350 medlemmar. Föreningen grundades 1943.

Sällskapet erbjuder ett antal programpunkter per år, i huvudsak inriktade på

  • studiebesök på universitetens olika institutioner, företag, myndigheter samt muséer.
  • promenader i universitetens parker och trädgårdar
  • teaterresor främst till Stockholm och föreställningarna där.
  • två årliga fester: försommarfesten på nationaldagen den 6 juni samt en höstkväll då något internationellt tema får prägla maten och musiken.
  • Även studiebesök utanför universiteten förekommer, beroende på vad som kan vara aktuellt. Föreningen lägger betoningen på ”sällskap”, inte ”akademisk”.

SLU loggaSLU:s historia

Lär känna SLU och dess muntlig historia, en plats som har tusenåriga anor och en viktig

marknad och handelsplats under vikingatiden - Läs mer här

Akademiska sällskapet inbjuder till rundvandring på Carolina Rediviva. Läs mer