Akademiska sällskapet, en personalförening för Uppsala universitet & SLU.

Nu blickar vi framåt till en givande höst med Akademiska sällskapet

Kikare
 

  Välkommen som medlem till             Akademiska Sällskapet

Klicka på bilden för att läsa mer.

SLU:s historia

Lär känna SLU och dess muntliga historia. En plats som har tusenåriga anor och som var en viktig marknad och handelsplats under vikingatiden - Läs mer här