Medlemskap

                         Välkommen som medlem till 
                              Akademiska Sällskapet

Akademiska Sällskapet är en gemensam personalförening för Uppsalas båda universitet och den är därmed förmodligen unik i sitt slag. För närvarande har sällskapet ca 170 medlemmar. 
Föreningen grundades 1943.

Enligt stadgarnas första paragraf är syftet att ”sammanföra de verksamma vid Uppsala universitet och Sveriges Lantbruksuniversitet jämte familjemedlemmar till främjande av gemensamma intressen och stärkande av samhörighetskänslan”. Enligt andra paragrafen ”äger varje vid Uppsala universitet och Sveriges Lantbruksuniversitet verksam person rätt att vinna inträde i sällskapet”.
Verksamheten är ideell och finansieras av medlemsavgiften, som f n är 150 kr/år.

Sällskapet erbjuder ett antal programpunkter per år, huvudsakligen inriktade på 
    • studiebesök på universitetens olika institutioner, på företag och myndigheter samt muséer, med kortare föredrag och sedan rundvandring.
    • promenader i universitetens parker och trädgårdar
    • teaterresor till Stockholm och även teaterföreställningar i Uppsala
    • två årliga fester; försommarfesten på nationaldagen 6 juni samt en höstkväll i november då något internationellt tema får prägla maten och musiken

Även studiebesök utanför universiteten förekommer, beroende på vad som kan vara aktuellt.
Föreningen lägger betoningen på ”sällskap” och inte ”akademisk”.

Nya medlemmar från alla personalkategorier är varmt välkomna.  
Du anmäler dig som medlem i Akademiska Sällskapet, genom att skicka e-post till akademiska.sallskapet@uadm.uu.se och betala årsavgiften till plusgiro 27 90 94-7

maskacrobatmusicnotesflower