Verksamhetsberättelse Akademiska sällskapet 2022

VERKSAMHETSBERÄTTELSE AKADEMISKA SÄLLSKAPET 2022

Akademiska sällskapet omfattade vid årets slut cirka 100 medlemmar och
3 hedersledamöter (Gunilla Ransbo, Stig Strömholm och Bo Sundqvist)

Styrelsen har under året haft 9 protokollförda sammanträden (inkl årsmötet och det konstituerande mötet).

Akademiska sällskapets styrelse har från och med det konstituerande mötet 12 april 2022 haft följande sammansättning:

Ordförande: Eva Enefjord               UU, Inst Informatik och media
Vice ordförande: Arne Roos            tidigare UU
Sekreterare: Ingrid Ringård              UU, Inst f materialvetenskap
Skattmästare: Eva Holmquist Jaberi       tidigare UU    
Marja Fahlander                        UU, Inst f fysik o astronomi
Kjell Grip                              tidigare Akademiska Hus
Ruth Hvidberg                          tidigare UU    
Lena Lindskog                        tidigare UU
Peter Gonzales Lundström               UU, Inst f kemi – Ångström        
Torsten Palm                           tidigare UU
Maria Sjölund                          SLU, Ledningskansliet,
Solveig Viring                          tidigare UU
Agneta Bergvall (vakant ledamotsplats tillsatt fr augusti 2022), tidigare UU                
                    
Revisorer:
Mats Karlsson       SLU, Ledningskansliet
Lars-Göran Sundell UU, Inst f moderna språk
(vakant revisorsplats tillsatt fr augusti 2022)
                
Revisorssuppleant:
Marianne Heijkenskjöld     tidigare UU

Valberedning:
Patrik Spånning Westerlund         SLU, Ledningskansliet
          •Vakant


Aktiviteter under verksamhetsåret 2022

Teater/Musikal ”Next to Normal”, 12 februari, med bl a Helen Sjöblom, Stadsteatern, Uppsala. 19 personer från sällskapet deltog och fick njuta av fantastiskt bra skådespeleri och musik.

Årsmöte 30 mars, lokal Eva von Bahr aula, Ångströmlab. Cirka 35 medlemmar deltog i ett mycket lyckat arrangemang med intressant föredrag av rektor Anders Hagfeldt, om både hans solcellsforskning och hans erfarenheter som ny rektor vid Uppsala universitet.  Efter årsmötet serverades paj, sallad och dryck.

Vårsoaré SLU, 3 maj, 20 deltagare fick en trevlig och intressant guidning av Kunskapsträdgården.  Vackra vårsånger framfördes av kören Canorus, gott kaffe/te och wienerbröd serverades efteråt i paviljongen.

Försommarfest, 6 juni Musicum. 48 medlemmar fick ta del av ett trevligt arrangemang med mat och dryck och med fantastiskt bra underhållning med musik och sång framförd av Joakim Palm.  

Temafest 60-tal, 11 november, Träffpunkten.  24 medlemmar fick njuta av goda, vällagade Wallenbergare med tillbehör. Efter maten bjöds vi på underhållning av  Uppsalabandet 60’s Tribute som gladde oss alla med dansant musik från 60-talet.

Musikalisk soaré med minnesvärda melodier från när och fjärran, 2 december, Musicum. Erik Åsard berättade om några av de sånger som följt honom genom åren, allt till eget pianoackompanjemang. 22  medlemmar deltog i soarén och erbjöds även sjunga med i allsång. Enklare förtäring serverades – ost, kex/bröd med tillbehör och dryck.

Uppsala 2023-03- …..


……………………………..            …………………………….
Eva Enefjord, ordförande           Ingrid Ringård, sekreterare

……………………………..            ……………………………..    
Arne Roos, vice ordförande         Eva Holmquist Jaberi, skattmästare

……………………………..            ……………………………..    
Kjell Grip                         Ruth Hvidberg

……………………………..            ……………………………..    
Lena Lindskog                    Solveig Viring

……………………………..            ……………………………..    
Marja Fahlander                   Peter Gonzales Lundström

……………………………..            ……………………………..    
Maria Sjölund                     Torsten Palm

………………………………
Agneta Bergvall